Barn ser, barn gjør.

 

Barn er små mennesker, som ikke har den livserfaringen som vi voksne har. De gjør så godt de kan, med den erfaringen de har. 

 

 

Barn ser og imiterer oss voksne. Det betyr at dersom vi ønsker en endring, så må vi begynne med oss selv! Så kanskje vi må begynne med å oppdra oss selv?

Vær bevisst på den rollen du har, både i samspillet med partner og barn. Husk at alt kan snakkes om, men at barn trenger en litt enklere forklaring. Gjennom å være nysgjerrig på hva som oppleves problematisk for barnet er det mulig å finne løsninger, og lage avtaler. På denne måten vil det være samarbeid, respekt og likeverd mellom den voksne og barnet. Noen ganger så kan vi snakke til barn, og til partner, på en annen måte enn vi ville gjort til andre. 

 

 

Vær sammen.

Det er godt for samholdet i familien å være sammen. Det er med på å lage positive opplevelser, bygge gode relasjoner i familien. 

Barn trenger barn full oppmerksomhet, ikke bare tid. Det betyr ikke at barna trenger fullt fokus hele tiden. Det betyr å være mentalt til stede når vi er sammen med familien. 

 

Lek sammen.

Det er en veldig fin måte å være sammen med barn på. Det er med på å gi hyggelige opplevelser, og minner. Dette er igjen med på å styrke relasjoner mellom voksne og barn. Voksne kan lære mye av barn, gjennom lek. Vi kan lære å være i øyeblikket, her og nå. Vi kan lære å være spontane, og le mer. 

 

Barn liker å leke, og de lærer mye gjennom lek. Voksne kan ofte tenke at det barn gjør ¨bare¨ er lek, og at det vi bruker tiden på er mye viktigere, og mer fornuftig. Når voksne leker sammen med barna, blir rollene og samspillet annerledes enn ellers. Barn kan få styre leken, og det kan gi en opplevelse av respekt for sine tanker og følelser.

 

 

Trygg base.

En følelse, og en opplevelse, av trygghet er viktig gjennom hele livet. Voksne og barn som har en indre trygghet vil ofte ta valg basert på egne behov og verdier. 

 

Når barn har en trygg base, så slipper de å søke etter trygghet. De kan bruke tiden sin på å erfare andre ting, og samle opplevelser. Det er viktig å være en trygg voksen for barn. For å kunne gi andre trygghet er det viktig å ha bra med seg selv, og egne relasjoner. Derfor er det viktig å jobbe med seg selv, og parforholdet. De som føler trygghet i parforholdet, føler seg ofte friere. Det kan oppleves lettere å fortelle om tanker, følelser og behov. Det oppleves trygt å fortelle om drømmer og mål for fremtiden. 

 

Dyrk selvstendighet, men ikke for mye.

Hold meg i hånden mens vi går.  Akkurat så hardt at jeg føler meg trygg, men likevel så løst at jeg kan prøve meg alene. 

Det er viktig å støtte, men samtidig ikke stå i veien for utvikling. Voksne kan ofte stoppe barn i å utforske fordi vi opplever det som skummelt. Da er det viktig å kommunisere tydelig at det er du som voksen, som syns at noe ser farlig og utrygt ut. Da vil signalet være at det er den voksnes opplevelse, og på den måten vil ikke barnet oppfatte det som en sannhet.

 

Det er ikke alltid nødvendig å skulle gjøre ting selv. Noen ganger kan det være hyggelig å gjøre noe for andre fordi det oppmuntrer. Vi liker alle å bli tatt vare på.

 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

Er vi ferdige nå?

Når en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem!

 

 

Et parforhold består av tre deler.

 

JEG, DU og OSS.

Alle delene er viktige.

Hva hver enkelt trenger for å ha det bra, er veldig individuelt. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å ha en lik deling på alle. Derfor er det viktig å snakke sammen om det som er viktig for dere, og i deres unike parforhold.

JEG er viktig fordi det handler om egne behov. Det handler hva som er viktig for å ha det bra med seg selv.

DU er like viktig i parforholdet. Kunsten vil være å både kreve sin plass, og samtidig anerkjenne partnerens behov.

OSS vil ha det bra når JEG og DU har det bra. Da vil begge parter jobbe sammen for at parforholdet skal oppleves bra for begge.

 

Noen ganger er det nødvendig, og nyttig, å sette egne behov til side. Samtidig er det viktig å være klar over at det lettere kan oppstå konflikter når vi føler vi må gå på akkord med oss selv.

 

Stress og økt konfliktnivå.

Gjennom livet vil det oppstå dager, og perioder som er mer utfordrende enn andre. I ulike sammenhenger vil vi kjenne på stress.

Stress påvirker oss, og det påvirker både partneren og familiedynamikken.

Når vi opplever stress er det vanskeligere, å se og lytte til, det andre prøver å fortelle oss. Vi tolker ofte ting i en mer negativ retning, og legger mer merke til irriterende ting, med både partneren og barn. Det kan være lettere å svare litt krassere, mer nedlatende, frekkere når vi stresser.

 

Når det oppstår uenigheter i et parforhold er det ofte disse tre mønstrene som går igjen:

 1. Begge blir pågående, anklagende og sinte.
 2. En blir pågående, anklagende og sint, mens den andre blir stille eller trekker seg unna.
 3. Begge blir stille eller trekker seg unna.

 

Dersom du ønsker en endring i samspillet mellom dere, så kan du endre ditt bidrag. Det eneste mennesket du kan forandre, er deg selv. Så dersom du ønsker en endring, må du bli bevisst på ditt eget mønster, og prøve å endre det. 

 

Den pågående, anklagende og sinte må øve seg på å gi rom til partneren, mens den stille må øve seg på delta i samtalen.

 

Er vi ferdige nå?

Når det oppstår noe som oppleves problematisk for en eller begge partene, er det nødvendig å finne en løsning for å kunne gå videre. Dersom en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem i parforholdet. Dette må snakkes om, og det er viktig at begge føler seg ferdig.

Den parten som ikke føler seg ferdig med et problem, kan ha et behov for å snakke mye om dette. Det kan være et stort behov for å bli hørt, og bli forstått. Det er viktig å være tydelig på hva det er som oppleves problematisk. Hvis det ikke kommer tydelig fram kan det oppleves som kritikk/mas/kjefting osv.

Den parten som føler seg ferdig med et problem, kan det oppleve det litt slitsomt å skulle snakke mer om det. Hvert fall hvis det er noe som kommer opp ofte. Da kan det være nødvendig å sette grenser for når det skal snakkes om. Det må være rom for å spørre om vi kan snakke om dette senere, eller avtale en tid som dere kan sette dere ned å snakke sammen.

 

Spill hverandre gode.

Det er viktig at begge parter opplever at de blir ivaretatt av den andre. Det er viktig å lytte til det som blir sagt. Stille undrende spørsmål, og finne ut hvilke behov som ligger bak.

Når partneren kommer med en klage til deg, så prøv å lytt uten å gå i forsvar. Prøv å ha fokus på det som blir sagt.

Vi har en munn og to ører.

Det betyr at vi bør lytte mer enn vi snakker.

 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

Det kan bli uenigheter i det å oppdra barn.

Reklame | Hagen-familieterapi Egen bedrift

Det er mye følelser i det å være foreldre. Diskusjoner og uenigheter er derfor ikke til å unngå.
Noe av det foreldre diskuterer mest er: 
 • Om barn skal samsove med foreldre eller sove i egen seng.
 • Når det er det greit å ha barnevakt, og når barnet kan overnatte hos andre.
 • Viktigheten av å ha faste leggerutiner og leggetid.
 • Viktigheten av mat og matvaner.
 • Hva som er god folkeskikk, og hva skal vi forvente av barn.
 • Hvor grensen går for barns sikkerhet. (F.eks. Hvor lenge det skal være grind foran trapper eller peisen, hvor det er trygt å klatre)
 • Hvordan tenårings utfordringer skal tas tak i, og møtes.
 • Hvor mye barn/ungdom skal hjelpe til hjemmet.
 • Hvor mye tid som skal brukes på TV, spill og telefon.
 
//Reklame for egen bedrift//

Dette er et pakketilbud på fire timer, med et planlagt opplegg.

Det passer for alle foreldre som ønsker å bli bedre på, å mestre uenigheter når de oppstår. Det passer for foreldre som ønsker å snakke om utfordringene som oppstår, når dere er uenige om det å oppdra barn.

Begge foreldre mener at sin måte å gjøre ting på er den beste. Det kan være at du og partneren din har ulike verdier i livet, og i foreldrerollen. Selv om det ikke er nødvendig å være enige om alt, så kan det være lurt å snakke sammen om forskjellene. Sammen vil vi snakke om hva som er viktig for dere å være enige om, hva dere syns er greit å være uenige om. Jeg kan hjelpe dere med å finne ut hvordan dere kan samarbeide best mulig, selv om dere ikke er enige om alt.

Når det oppstår problemer, er kommunikasjonen det første som bryter sammen. Vi blir ofte mer opptatt av vår egen forklaring, og forsvare oss selv, heller enn å lytte og forstå den andre. Vi vil snakke om verktøy som kan bedre kommunikasjonen. Dette kan gjøre at dere føler dere mer rustet når det oppstår uenigheter. De kan brukes til å diskutere på en smartere måte.

Vi har med oss den måten vi ble møtt av våre foreldre. Dette vil påvirke hvordan vi møter barna våre, og hvordan vi velger å oppdra dem. Det gjelder det vi ønsker å unngå, videreføre eller det vi savnet. Noen ganger så gjør vi ting fordi uten å tenke gjennom hvorfor. Det er blitt en vane for oss, uten at vi er bevisst den.

 

Tenker du at dette er noe for deg, så tar du kontakt med meg! 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Følelse av tvil i parforholdet.

Hva er normalt, og når er det nødvendig å snakke med partneren om det? Hvordan er det å høre at partneren tviler på forholdet deres?

 

 

I et parforhold er det en følelsesmessig forbindelse, der vennskap, fortrolighet, tilknytning og respekt har stor betydning. Likevekt og trygghet er ofte viktig. Hva skjer med denne tryggheten dersom en av partene begynner å tvile på forholdet?

Det perfekte parforholdet finnes ikke, og at det derfor er helt normalt å kjenne på usikkerhet og tanker om tvil i perioder. Det er viktig å skille mellom godartet og ondartet usikkerhet.

 

Den godartede usikkerheten er uunngåelig i parforhold, og den vil forsvinne dersom den ikke får for mye fokus. I de fleste parforhold vil det være tanker som «Er dette virkelig den store kjærligheten?» «Er dette alt?» «Har jeg valgt rett person for resten av livet?» Tanker som dette kan, for eksempel, komme når vi sammenligner forholdet med venner og kjente.

 

Den ondartede derimot er tanker og tvil som ikke går bort. Det kan være signal om at noe er galt i parforholdet. Denne tvilen er det viktig å si noe om til partneren. Ofte vil det være veldig vanskelig å fortelle, fordi det ikke et ønske om å såre partneren. Det kan oppleves vanskelig å skulle møte partnerens sårhet, frykt og redsel, og samtidig sin egen tvil. Det vil nok ikke dukke opp et godt tidspunkt for å ta opp tanker og følelser om tvil, men det kan være lurt å si dette når dere har tid til å snakke om det. Dersom den tvilende parten venter med å fortelle vil de frata partneren sin mulighet og sjans til endring. Derfor er det viktig å ta denne vanskelige samtalen så tidlig som mulig.

 

Dette er en krise i parforholdet, og det er viktig at partene lytter til hverandre og gir rom for den andres følelser. Her er det ulike behov som ikke blir møtt, og det er vanskelig. Ofte så er det konflikter som har vært i parforholdet i lang tid som ikke er løst på en god nok måte. Jeg har skrevet et innlegg om å løse konflikter på en god måte. 

 

 

Deg som tviler i parforholdet.

Den ondartede tvilen er tanker og tvil som ikke går bort.
Jeg har snakket med mange mennesker som har kjent på tvil i parforholdet. Det er ganske vanlig! Det trenger ikke bety at det er noe galt i parforholdet, eller at det er over.

Dersom dette er følelser og tanker som ikke går bort bør du derimot lytte til dem. Da kan det være et signal om at du savner, eller mangler noe i parforholdet ditt.

Dette er det viktig å si noe om til partneren din. Det er viktig å ta denne vanskelige samtalen så tidlig som mulig. Denne samtalen kan være veldig utfordrende, fordi du ikke har et ønske om å såre partneren din. Det kan oppleves vanskelig og utfordrende å skulle møte partnerens sårhet, frykt og redsel, og samtidig din egen tvil.

Det vil nok ikke dukke opp et godt tidspunkt for å ta opp tanker og følelser om tvil, men det kan være lurt å si dette når dere har tid til å snakke om det. Det kan være lurt å si at du har noe viktig å snakke om, og at dere må finne tid til å snakke sammen.

Du må ikke vente for lenge med å ta det opp. Dersom du venter med å fortelle vil du frata partneren sin mulighet og sjans til endring. Det vil også være vondt og vanskelig å gå å bære på dette alene.

 

Deg som håper i parforholdet.

At partneren din tviler på parforholdet, vil være vanskelig å høre.

Det kan ofte oppleves som skremmende og sårt når partneren sier at de tviler på forholdet og en felles fremtid. Det kan vekke følelser som panikk og redsel. Det kan oppleves utfordrende å håndtere disse følelsene, og samtidig møte partnerens tvil. 

Ventetiden på dommen kan oppleves verre enn å få den.

Deg som sitter med håp og drømmer om en felles framtid, vil kanskje ønske å møte partner sin på ting som tidligere har vært et savn. Her er det viktig å ikke gå på akkord med egne grenser i frykt for å miste partneren.

Like vanlig vil det være å fryse helt, og bli helt handlingslammet. 

Kommunikasjonen er kjempeviktig.

Her må begge parter gi plass til hverandre. Det er like viktig å lytte som det er å fortelle. Her må begge parter kunne snakke ærlig. Det kan være utfordrende å høre hva partneren sier, uten å gå i forsvar. Vi mennesker har ofte et behov for å forsvare oss når vi hører noe som vi opplever er kritikk. Snakk i jeg-form. Jeg tenker, jeg føler, jeg mener.

 

Det kan være nyttig å snakke med en terapeut, en som kan hjelpe til med å styre samtalen litt og sørge for at begge parter snakker og lytter.

 

 

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

 

Hilsen 

Stine <3

 

Gode samtaler.

I et parforhold er det viktig å snakke sammen. Noen ganger handler kommunikasjonen mye om det som skjer i hverdagen, og praktiske gjøremål. Vi kan rett og slett glemme å snakke sammen om ting, og temaer, som handler om menneskene i forholdet.

 

Reklame | Samarbeid med Fuelbox

 

 

En kopp kaffe på terrassen, og spørsmål fra fuelbox kan gjøre samtalen litt annerledes enn den vanligvis er.

 

 

 

 

Fuelbox par har 170 forskjellige spørsmål, som er fordelt i 10 ulike kategorier. Her finner du mange spennende spørsmål!

 

 

 

Dette er spørsmål som passer for alle par!

Spørsmålene hjelper dere å fylle inn det mentale kjærlighetskartet deres. Siden det er så mange forskjellige spørsmål kan det være at dere lærer noe nytt om hverandre. Det kan være at det kommer spørsmål om noe du egentlig lurer på, men kanskje syns det er litt vanskelig å ta opp. 

 

 

Boksen er også enkel å ta med seg, det er derfor enkelt å få til gode samtaler hjemme, på hytta, i bilen, i båten eller andre steder dere liker å være sammen. 

 

Jeg anbefaler denne til veldig mange av mine klienter, og nå også til dere 💕

 

Rabattkoden HAGEN gir 100,- rabatt på samtalebokser i nettbutikken og er gyldig til og med 24.07.2021.

Www.FuelBox.no/butikk

 

På Instagram deler jeg dagelig tanker, tips og råd innen parforhold, barn og familie.

 

Følg meg gjerne 🥰

Sommerferie. Telttur, barn og Sørlandet.

I sommer var vi en uke i telt. Vi var på ulike steder, men et av stedene er en helt fantastisk plass å være. Det er en liten øy som heter Tromlingene. Så hvis du er fra Sørlandet, eller ønsker å komme til Arendal, så kan jeg anbefale telt på Tromlingene.
Det er beite der, så der er det sauer og geiter, no spesielt barna setter stor pris på 😊
Vi har to gutter på 2 og 5 år, så det blir litt å pakke med seg, men når alt er kommet på plass. Da er det bare å roe ned, gå på oppdagelses turer, slappe av og leve sakte.


Det som er fint med å være et annet sted enn hjemme er at det ikke er praktiske ting som skal gjøres. Ingen vaskemaskin som skal settes på, ingen klær som skal brettes og legges på plass. Vi er kanskje flinkere til å senke skuldrene og nyte tiden. Det blir et avbrekk i hverdagen. For barna er det en opplevelse. For barna er det tid sammen med de voksne. Og det liker barn.

 

Vær sammen med barna.

Barn trenger full oppmerksomhet, ikke bare tiden vår. Det betyr ikke at barna trenger fullt fokus hele tiden. Det betyr å være mentalt tilstede når vi er sammen med familien.

 

Det er godt for samholdet i familien å være sammen. Det er med på å bygge gode relasjoner i familien. Det kan komme godt med når konfliktfylte situasjoner oppstår. Slike situasjoner kan oppstå dersom hverdagen er preget av stress, hjemmekontor, dårlig søvn eller andre ting. Det øker også sjansen for at barna betror seg om vanskelige ting. Det er lurt og viktig å bruke tid sammen med barna, og familien.
La barna være i fokus.

En sosial stund er den tiden barnet og den voksne er engasjert i samme ting. Det er gylden øyeblikk med et felles fokus. En sosial stund handler om av hverandre, og i noe sammen. Det kan være å leke sammen, spille sammen, lese sammen eller gå en tur sammen.

 

 

Ingen er perfekte.

Det er ingen som klarer å gjøre alt perfekt. At vi gjør vårt beste er mer enn bra nok. De fleste barn vil nok foretrekke at ting er godt nok, heller enn en stresset foreldre som skal prøve å gjøre ting perfekt. Husk at det perfekte uperfekte er mer enn bra nok ❤️

 

Klem fra Stine 💕

På Instagram deler jeg dagelig tanker, tips og råd innen parforhold, barn og familie.

 

Følg meg gjerne 🥰

Positiv opplevelse for hele familien.

I helgen har vi kost oss i Dyreparken i Kristiansand.

 

Vi har årskort der for tredje året. Barna elsker å være der, og vi voksne, vi liker oss også godt der. Noen ganger tar vi det som en dagstur, andre ganger er vi der bare et par timer. Dyreparken er absolutt et sted som er fint å være sammen hele familien.

 

Vær sammen med barna.

Ifølge Frode Thuen trenger barn full oppmerksomhet, ikke bare tid. Det betyr ikke at barna trenger fullt fokus hele tiden.  Det betyr å være mentalt til stede når vi er sammen med familien. 

Det er godt for samholdet i familien å være sammen. Det er med på å bygge gode relasjoner i familien. Det kan komme godt med når konfliktfylte situasjoner oppstår. Slike situasjoner kan oppstå dersom hverdagen er preget av stress, hjemmekontor, dårlig søvn eller andre ting. Det øker også sjansen for at barna betror seg om vanskelige ting. Det er lurt og viktig å bruke tid sammen med barna, og familien.

 

La turen begynne når vi setter oss i bilen. 

Det kan være lurt å senke forventningene om når turen begynner. Ved å la turen begynne med bilturen kan vi unngå unødvendig stress. Ha med noe god og enkel mat og drikke. Legg inn tid til tissepauser. Selv på korte kjøreturer er det nødvendig å tømme små blærer. 

 

Positiv opplevelse. 

Lag en positiv tur for barna, slik at turen blir en positiv opplevelse. Ved å snakke om forventninger er det lettere å legge til rette for en positiv opplevelse. Familien skaper nye opplevelser å snakke om. Det kan være en veldig fin ting i denne tiden vi er i nå, med så mange restriksjoner.

 

 

 

 

 

 

Hilsen Stine <3

 

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

 

 

 

Tilgivelsens fem språk.

Vi har en indre samvittighetstank. For hver gang vi gjør en gal handling mot andre, vil denne samvittighetstanken fylles opp. Når tanken er full, vil vi kjenne på skam og skyld. For å tømme tanken vil det være nødvendig å be om tilgivelse.

 

 

Når vi opplever at noen svikter tillitten vår, vil vi få en følelse av urettferdighet og motvilje mot den som svikter. Det er ikke mulig å leve videre som det ikke har skjedd. Vi må derfor si unnskyld til hverandre, og vi må tilgi hverandre.

 

Gary Chapman og Jennifer Thomas har skrevet boken tilgivelsens fem språk. Det er fem språk, eller måter, som vi kan be hverandre om tilgivelse på.

Alle fem språkene er gode, men det vil sannsynligvis være et, eller noen, språk som er viktigere, og riktigere,  for deg.

 

Beklage.

Dersom det å beklage er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at motparten sier «jeg er lei for det», «jeg beklager» eller «unnskyld». Det vil også være viktig for deg at motparten viser anger.

 

Det er viktig å være oppriktig, for at det ikke skal være bare et tomt ord. Beskriv hva du er lei deg for, vær konkret. For å ta ansvar for det du har gjort, er det viktig å ikke bruke ordet «men…». Da vil du dele skylden.

 

Ta ansvar.

Dersom det å ta ansvar er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «det var min feil», «det var feil av meg» eller lignende.

 

Ta på deg skylden, og ikke bortforklar at du har gjort noe galt ved å skylde på andre. For eksempel; «Jeg ble sint på deg fordi du…»

For å kunne ta ansvar må vi innrømme at vi har gjort noe galt.

 

Gjenopprette forholdet.

Dersom det å gjenopprette forholdet er ditt tilgivelsesspråk, vil du oppleve å bli veldig usikker når noen du bryr deg om, sårer deg. Du vil ha behov for at motparten viser at h*n bryr seg om deg. Dette kan gjerne gjøres gjennom de fem kjærlighetsspråkene.

 

Når du har gjort noe galt, så vil du prøve å gjøre det godt igjen. Det gjøre det lettere å komme seg videre, selv om det ikke vil endre det som er gjort.

 

Omvende seg.

Dersom det å omvende seg er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «Jeg har en plan på hvordan jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg lover at jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg skal forsøke å ikke gjøre det igjen.» Det vil også være viktig for deg å kunne stole på det som blir sagt.

 

Det betyr å slutte å gjøre de samme feilene. Når vi oppriktig prøver å endre oss for å bli bedre. Du kan også spørre partneren din om h*n har et forslag.

 

Be om tilgivelse –

Kan du tilgi meg?

Med dette spørsmålet lar du beslutningen ligge hos motparten.

 

Noen kan kjenne på frykt for å miste kontroll.

Når du ber andre om tilgivelse, må du slippe kontrollen over situasjonen. Det å be noen om å tilgi deg er et spørsmål, og du kan ikke kreve et positivt svar.

 

Noen kan kjenne på frykt for avvisning. Denne frykten kan oppleves skummel å kjenne på.

 

Noen kan kjenne på en frykt for å mislykkes. Det kan oppleves som et stort nederlag å innrømme at det du har gjort er galt. Kanskje vil du kjenne på et behov for å forsvare deg.

 

Har du partneren din snakket om hvordan dere sier unnskyld til hverandre?

 

 

Hilsen Stine <3

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

 

 

Sjalusi – Negativ følelse eller trygg tilknytning?

 

Sjalusi oppfattes ofte som en negativ følelse, noe som igjen kan føre til at sjalusi oppleves vanskelig å håndtere. Sjalusi er ikke nødvendigvis negativt, det tyder jo på trygg tilknytning. Kanskje det er lette å møte sjalusi dersom vi tenker at det er et uttrykk for kjærligheten vi føler for hverandre.

Vi har et behov for bekreftelse på at den vi er glad i føler det samme for oss. Det kan være søsken som kjenner på sjalusi. Jeg har tidligere skrevet om søskensjalusi, som du kan lese HEREller det kan være at du kjenner på en utrygghet i parforholdet, og har et behov for at partneren bekrefter at du er elsket.

 

Sjalusi handler ofte om frykt for å bli forlatt eller avvist. Dette er noe som kan ligge tilbake i tid. Kanskje har du kjent på ensomhet, mindreverd eller usikkerhet tidligere i livet? Dersom dette er noe som ligger veldig langt tilbake kan det, noen ganger, være vanskelig å finne ut av disse følelsene alene. Da kan det være fint å snakke med noen, og få litt hjelp til å sortere og rydde i følelses livet.

Det er viktig å utforske følelsen. Hvorfor kjenner jeg på den nå? Hva er det som ligger bak. Husk at sjalusi er vonde følelser som er i deg. Det er derfor kjempeviktig at du er ærlig med deg selv om de følelsene du kjenner på. 

Ofte så kan det være lett å gjemme sjalusi bak sinne. Sjalusi kan ofte bunne i en følelse av usikkerhet, og frykt. Hvis du da ikke tør å fortelle partneren din om det, så kan det føre til beskyldninger og mistillit. Dersom du ikke forteller partneren din det du kjenner på gir du ikke partneren muligheten til å korrigere. For eksempel: du kjenner på en usikkerhet om partneren din elsker deg. Du tør ikke si det. Tankene dine har fort for å male fanden på veggen. Kanskje hvis du hadde sagt det. Så kunne partneren gitt deg den bekreftelsen du har behov for.

Hvordan reagerer du mot partneren din når du er sjalu?
Blir du sint?
Blir du stille?
Eller later du som alt er bra?

 

For noen kan det være vanskelig å stoppe opp, og kjenne etter, hva det er du føler. Vi føler oss ofte veldig sårbare når vi snakker om disse følelsene. Ofte så tenker vi at sjalusi er noe negativt, og noe vi ikke skal kjenne på. Kanskje det gjør det til at det er vanskelig å snakke om? Kanskje det er lette å møte sjalusi dersom vi tenker at det er et uttrykk for kjærligheten vi føler for hverandre.

 

Hilsen Stine <3

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

Hvordan beholde hverdagsromantikken i parforholdet?

 

I begynnelsen av forholdet bobler begge over av forelskelse. Begge parter ser på hverandre som ideelle mennesker uten mangler og feil. Det aller meste er romantisk, og man svever på en rosa sky. Etter hvert som tiden går, kommer hverdagen, og mange par opplever å ta hverandre litt for gitt. Det er hverdager det er flest av, derfor kan det være lurt å øke bevisstheten på hverandre og på parforholdet. Det kan også være lurt å senke forventningene om hvordan et parforhold skal være. Mange sitter kanskje med en opplevelse, om at alle andre parforhold er så mye bedre. Det er viktig å huske at det som deles på sosiale medier ikke nødvendigvis forteller hele sannheten. De aller fleste parforhold har noe de irriterer seg over hos hverandre.

Hva som oppleves som romantikk er veldig individuelt. Jeg har her skrevet noen tips som kanskje kan styrke romantikken i parforholdet. 

 

Avklar status i parforholdet.

Snakk om hvordan dere syns parforholdet er akkurat nå. «Har vi det bra nå?» «Er det noe du savner?» «Er det noe jeg kan gjøre for deg?» På denne måten er det mulig å finne ut om dere er på samme sted. Dette gir også en fin mulighet for justeringer for å møte partnerens behov.

 

Snakk pent til hverandre, og husk å si takk.

Dette er vanlig høflighet, og noe vi ofte er opptatt av i andre sammenhenger. Ofte er det en viktig del av barneoppdragelsen, og samtidig noe som kan glemmes i parforholdet. I stedet for å si bare ordet takk, kan det være fint å være mer konkret. For eksempel: «Jeg er veldig takknemlig for at du laget middag i dag. Maten smakte veldig godt, og jeg ble veldig glad for å slippe matlagingen» På denne måten viser du takknemlighet, og beskriver det positive situasjonen gjorde for deg.

Har du husket å takke partneren din for noe i dag?

 

Gi små kjærtegn.

Et stryk over ryggen når du går forbi, et klaps på rumpen, en klem eller et kyss i forbifarten. Kyss hverandre en gang om dagen. Kanskje når dere drar hjemmefra om morgenen, eller når dere kommer hjem om ettermiddagen? Ifølge John Gottman er små, ikke-seksuelle tilnærminger kjempeviktige for å føle oss attraktive, dette er like viktig for menn og kvinner.

Klem og kyss over 20 sekunder skiller ut hormonet oxytocin, som er et velværehormon. Dette vil senke blodtrykket og minske stress, og det vil øke følelsen av nærhet til partneren din.

 

Le sammen.

En god latter kan forlenge parforholdet. Ifølge Laura Kurtz ler kvinner mer enn menn, mens mannen latter er mer smittsom. Videre forteller hun at par som lo mye sammen, følte seg tryggere og nærmere hverandre. 

 

Lære noe nytt sammen.

Er det noe som en eller begge parter har lyst til å lære, så kan dere kanskje gjøre det sammen. Det kan være dans, språk, tv-spill, yoga, meditasjon, matlaging, tegnspråk eller seiling. Eller helt andre ting. Hva har du lyst til å lære?

 

Innrøm feil og si unnskyld først.

Dersom det har vært en uenighet, blitt sagt eller gjort noe feil, er det viktig å ta ansvar og reparere. Det vil gjøre at partneren føler seg sett og anerkjent, som igjen vil øke nærheten og intimiteten i parforholdet. I en diskusjon er det alltid to sider, og sannsynligvis har begge sagt noe dumt og feil. Vær den første til å si unnskyld. Et ord som betyr mye dersom det blir brukt riktig. Vi må mene at vi er lei oss, og prøve å ikke gjøre samme feilen igjen.

 

Vær ærlig om penger.

For veldig mange oppleves det utfordrende og vanskelig å snakke om penger. Det fører til at mange ikke er helt ærlige med partneren sin om hvordan de bruker penger. Økonomi er ofte fundamentet for en opplevelse av trygghet. Ved å være ærlig vil det skape tillit, som igjen gir grunnlag for et godt parforhold. 

 

Still hverandre spørsmål.

Vis at du bryr deg ved å være nysgjerrig, og still spørsmål. Sett av tid i løpet av dagen, eller kvelden til å snakke litt sammen. Legg bort telefon og pc slik at det ikke blir forstyrrelser. 

 

Si fra hvis du har en dårlig dag.

Vi kan alle ha dårlige dager, der humøret og tålmodigheten er mindre enn vanlig. Fortell partneren din at dagen i dag, er en dårlig dag for deg. Ved å gjøre det slipper den andre å tro at det er den som har gjort noe, eller at det er noe som er galt i parforholdet.

 

Overrask partneren.

Kanskje du kan lage favoritt middagen en dag midt i uken, skrive en liten hilsen i matpakken eller kanskje kjøpe blomster. Send en fin melding, skriv en lapp med noen fine ord eller skriv et kort med fine tanker.

 

Kjærlighetstips!

Husk at det ikke er mulig å forandre andre mennesker. Det eneste mennesket vi kan forandre er oss selv. Dersom du ønsker mer hverdagsromantikk i parforholdet ditt, kan det derfor være lurt å være den som begynner å gi. Når den ene begynner, så vil ofte partneren følge etter.

 

Hilsen Stine <3

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/