6 tips til et mer positivt parforhold.

Et parforhold er en ferskvare som det er viktig å vedlikeholde.

 

 

1. Le mer sammen. 

En god latter kan forlenge parforholdet. 

Det er bra for alle mennesker å le. Ifølge Laura Kurtz ler kvinner mer enn menn, mens mannens latter er mer smittsom.

Par som ler mye, føler seg tryggere og nærmere hverandre. Det gir en sterkere «oss følelse», som bidrar til å øke følelsen av nærhet og trygghet.

Noen ganger når vi opplever at livet er rutine kan det hjelpe å bruke humor. Det kan også hjelpe å le sammen etter det har vært en diskusjon eller uenighet.

Snakk sammen om hvordan akkurat dere kan få det mer gøy i hverdagen. Hva er det som får dere til å le?

 

 

 

2. Innfør skjerm restriksjoner.

Lag avtaler på skjem tid. 

Mye av kommunikasjonen vår er «små prating» i hverdagen. Hvis vi opplever at partneren ikke tar imot det vi forteller, så vil vi slutte med å dele disse små tingene i hverdagen. Det kan gi en opplevelse at partneren snur seg bort fra oss. Det kan også gi en følelse av å ikke bli prioritert av partneren. 

Det er viktig å snakke sammen om hvordan dere bruker telefonen og data. For å finne hva som passer, for akkurat dere to. Når dere har avklart hva som passer for dere, er det viktig at dere begge holder dere til avtalen. Det handler om å være bevisst på hvordan man bruker tiden sin, og bruke den der man ønsker. 

Det kan være lurt å ha telefon fri under måltider. Det er en fin mulighet til å snu dere mot hverandre, og snakke om de tingene som opptar dere. 

Det kan være lurt å ikke ta med telefon på soverommet. Dette kan være med på å øke nærheten mellom dere. Da vil partneren være det siste du ser før du sover, og det første du ser når du våkner. Ved å la telefonen utenfor soverommet kan det både gi økt søvnkvalitet og mer sex. 

 

 

3. Prioriter hverandre.

Det er viktig å huske at parforhold er en ferskvare, og at det derfor viktig å vedlikeholde. Etter hvert som tiden går kan det være lett å prioritere andre ting, som jobb og barn, foran parforholdet.

I følge Gottman er det «magiske 6 timer» som er den nedre grensen for hva som bør investeres i parforholdet per uke. Det er ingen øvre grense.

Hvordan timene bør brukes vil være veldig individuelt, og det er viktig å finne noe som passer akkurat for dere. Det er ikke nødvendig å bruke timene sammenhengene. 

De kan deles opp i en halvtime middag hver dag, en god klem før og etter jobb og kanskje en date kveld i uka. 

For noen vil det høres mye ut med 6 timer, for andre vil det høres veldig lite ut. Husk at det viktigste er at det passer for dere!

4. Respektfull kommunikasjon.

Sett ord på det du føler og tenker. Dette er veldig viktig for å kunne få til endringer. Like viktig som å snakke ærlig, er det å lytte. Det kan være lurt å tenke at vi mennesker har to ører, men bare en munn. Det er viktig at kommunikasjonen er ærlig, og ikke holder tilbake noe i frykt for å såre den andre. Det er samtidig like viktig å være lyttende og anerkjennende. 

Ha respekt for partnerens synspunkter, og aksepter at de ikke nødvendigvis samsvarer med din sannhet. Vis at du ønsker å forstå partnerens synspunkter. Hva er grunnen til at partneren din har disse meningene? Still åpne spørsmål som: 

Dersom dere er uenige kan det være lett å si ting som sårer partneren, da er det viktig å ta ansvar og reparere. 

Det er alltid viktig å være høflig, og snakke til hverandre på en fin måte. Ikke avbryt hverandre, men vent til partneren din er ferdig før du snakker. Prøv å unngå avbrytelser som: «ja, men….», «nei, men….». 

 

5. Sjekk hvordan arbeidsfordelingen er.

Det er mange ulike oppgaver som skal gjøres i løpet av dagen, og i løpet av uken. Det er viktig å snakke sammen om, og legge en plan for oppgaver som skal gjøres.   

Ved å snakke om forventninger vil det forebygge konflikter. Det vil kunne unngå skuffelse og antagelser, som igjen vil føre til mindre irritasjon og diskusjon. 

Det kan også være lurt å snakke om hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal løses. Det kan være ulike meninger om hvordan man skal løse de ulike arbeidsoppgavene. Da er det viktig å snakke om det er nødvendig å løse dem likt, eller om det er rom for forskjeller. 

Det er viktig å snakke om dere ønsker en endring.
Hvor ønsker dere endringen skal være?
Hvilke behov har vi?

Dersom dere ønsker en endring så kan være det være lurt å lage klare avtaler på hvem som har ansvaret for hva.
På denne måten vil ingen være i tvil om hva som skal gjøres.

Ta vare på hverandre. Hvis den ene parten er sliten, så tilby å gjøre den andres del. Husk å si takk.

 

6 Innfør date kvelder. 

 

Det trenger ikke være så avansert! Det viktigste er å legge bort telefonen og data, og ikke sett dere foran tv.

Snakk sammen om små og store ting. Gi klemmer, kyss og kjærtegn. Flørt med hverandre.

Date kvelder kan også brukes til å avklare forventninger om arbeidsoppgaver, lage avtaler om bruk av skjerm eller snakke om andre ting dere har behov for å snakke om.

 

 

 

 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/