Barn ser, barn gjør.

 

Barn er små mennesker, som ikke har den livserfaringen som vi voksne har. De gjør så godt de kan, med den erfaringen de har. 

 

 

Barn ser og imiterer oss voksne. Det betyr at dersom vi ønsker en endring, så må vi begynne med oss selv! Så kanskje vi må begynne med å oppdra oss selv?

Vær bevisst på den rollen du har, både i samspillet med partner og barn. Husk at alt kan snakkes om, men at barn trenger en litt enklere forklaring. Gjennom å være nysgjerrig på hva som oppleves problematisk for barnet er det mulig å finne løsninger, og lage avtaler. På denne måten vil det være samarbeid, respekt og likeverd mellom den voksne og barnet. Noen ganger så kan vi snakke til barn, og til partner, på en annen måte enn vi ville gjort til andre. 

 

 

Vær sammen.

Det er godt for samholdet i familien å være sammen. Det er med på å lage positive opplevelser, bygge gode relasjoner i familien. 

Barn trenger barn full oppmerksomhet, ikke bare tid. Det betyr ikke at barna trenger fullt fokus hele tiden. Det betyr å være mentalt til stede når vi er sammen med familien. 

 

Lek sammen.

Det er en veldig fin måte å være sammen med barn på. Det er med på å gi hyggelige opplevelser, og minner. Dette er igjen med på å styrke relasjoner mellom voksne og barn. Voksne kan lære mye av barn, gjennom lek. Vi kan lære å være i øyeblikket, her og nå. Vi kan lære å være spontane, og le mer. 

 

Barn liker å leke, og de lærer mye gjennom lek. Voksne kan ofte tenke at det barn gjør ¨bare¨ er lek, og at det vi bruker tiden på er mye viktigere, og mer fornuftig. Når voksne leker sammen med barna, blir rollene og samspillet annerledes enn ellers. Barn kan få styre leken, og det kan gi en opplevelse av respekt for sine tanker og følelser.

 

 

Trygg base.

En følelse, og en opplevelse, av trygghet er viktig gjennom hele livet. Voksne og barn som har en indre trygghet vil ofte ta valg basert på egne behov og verdier. 

 

Når barn har en trygg base, så slipper de å søke etter trygghet. De kan bruke tiden sin på å erfare andre ting, og samle opplevelser. Det er viktig å være en trygg voksen for barn. For å kunne gi andre trygghet er det viktig å ha bra med seg selv, og egne relasjoner. Derfor er det viktig å jobbe med seg selv, og parforholdet. De som føler trygghet i parforholdet, føler seg ofte friere. Det kan oppleves lettere å fortelle om tanker, følelser og behov. Det oppleves trygt å fortelle om drømmer og mål for fremtiden. 

 

Dyrk selvstendighet, men ikke for mye.

Hold meg i hånden mens vi går.  Akkurat så hardt at jeg føler meg trygg, men likevel så løst at jeg kan prøve meg alene. 

Det er viktig å støtte, men samtidig ikke stå i veien for utvikling. Voksne kan ofte stoppe barn i å utforske fordi vi opplever det som skummelt. Da er det viktig å kommunisere tydelig at det er du som voksen, som syns at noe ser farlig og utrygt ut. Da vil signalet være at det er den voksnes opplevelse, og på den måten vil ikke barnet oppfatte det som en sannhet.

 

Det er ikke alltid nødvendig å skulle gjøre ting selv. Noen ganger kan det være hyggelig å gjøre noe for andre fordi det oppmuntrer. Vi liker alle å bli tatt vare på.

 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

Er vi ferdige nå?

Når en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem!

 

 

Et parforhold består av tre deler.

 

JEG, DU og OSS.

Alle delene er viktige.

Hva hver enkelt trenger for å ha det bra, er veldig individuelt. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å ha en lik deling på alle. Derfor er det viktig å snakke sammen om det som er viktig for dere, og i deres unike parforhold.

JEG er viktig fordi det handler om egne behov. Det handler hva som er viktig for å ha det bra med seg selv.

DU er like viktig i parforholdet. Kunsten vil være å både kreve sin plass, og samtidig anerkjenne partnerens behov.

OSS vil ha det bra når JEG og DU har det bra. Da vil begge parter jobbe sammen for at parforholdet skal oppleves bra for begge.

 

Noen ganger er det nødvendig, og nyttig, å sette egne behov til side. Samtidig er det viktig å være klar over at det lettere kan oppstå konflikter når vi føler vi må gå på akkord med oss selv.

 

Stress og økt konfliktnivå.

Gjennom livet vil det oppstå dager, og perioder som er mer utfordrende enn andre. I ulike sammenhenger vil vi kjenne på stress.

Stress påvirker oss, og det påvirker både partneren og familiedynamikken.

Når vi opplever stress er det vanskeligere, å se og lytte til, det andre prøver å fortelle oss. Vi tolker ofte ting i en mer negativ retning, og legger mer merke til irriterende ting, med både partneren og barn. Det kan være lettere å svare litt krassere, mer nedlatende, frekkere når vi stresser.

 

Når det oppstår uenigheter i et parforhold er det ofte disse tre mønstrene som går igjen:

 1. Begge blir pågående, anklagende og sinte.
 2. En blir pågående, anklagende og sint, mens den andre blir stille eller trekker seg unna.
 3. Begge blir stille eller trekker seg unna.

 

Dersom du ønsker en endring i samspillet mellom dere, så kan du endre ditt bidrag. Det eneste mennesket du kan forandre, er deg selv. Så dersom du ønsker en endring, må du bli bevisst på ditt eget mønster, og prøve å endre det. 

 

Den pågående, anklagende og sinte må øve seg på å gi rom til partneren, mens den stille må øve seg på delta i samtalen.

 

Er vi ferdige nå?

Når det oppstår noe som oppleves problematisk for en eller begge partene, er det nødvendig å finne en løsning for å kunne gå videre. Dersom en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem i parforholdet. Dette må snakkes om, og det er viktig at begge føler seg ferdig.

Den parten som ikke føler seg ferdig med et problem, kan ha et behov for å snakke mye om dette. Det kan være et stort behov for å bli hørt, og bli forstått. Det er viktig å være tydelig på hva det er som oppleves problematisk. Hvis det ikke kommer tydelig fram kan det oppleves som kritikk/mas/kjefting osv.

Den parten som føler seg ferdig med et problem, kan det oppleve det litt slitsomt å skulle snakke mer om det. Hvert fall hvis det er noe som kommer opp ofte. Da kan det være nødvendig å sette grenser for når det skal snakkes om. Det må være rom for å spørre om vi kan snakke om dette senere, eller avtale en tid som dere kan sette dere ned å snakke sammen.

 

Spill hverandre gode.

Det er viktig at begge parter opplever at de blir ivaretatt av den andre. Det er viktig å lytte til det som blir sagt. Stille undrende spørsmål, og finne ut hvilke behov som ligger bak.

Når partneren kommer med en klage til deg, så prøv å lytt uten å gå i forsvar. Prøv å ha fokus på det som blir sagt.

Vi har en munn og to ører.

Det betyr at vi bør lytte mer enn vi snakker.

 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

Det kan bli uenigheter i det å oppdra barn.

Reklame | Hagen-familieterapi Egen bedrift

Det er mye følelser i det å være foreldre. Diskusjoner og uenigheter er derfor ikke til å unngå.
Noe av det foreldre diskuterer mest er: 
 • Om barn skal samsove med foreldre eller sove i egen seng.
 • Når det er det greit å ha barnevakt, og når barnet kan overnatte hos andre.
 • Viktigheten av å ha faste leggerutiner og leggetid.
 • Viktigheten av mat og matvaner.
 • Hva som er god folkeskikk, og hva skal vi forvente av barn.
 • Hvor grensen går for barns sikkerhet. (F.eks. Hvor lenge det skal være grind foran trapper eller peisen, hvor det er trygt å klatre)
 • Hvordan tenårings utfordringer skal tas tak i, og møtes.
 • Hvor mye barn/ungdom skal hjelpe til hjemmet.
 • Hvor mye tid som skal brukes på TV, spill og telefon.
 
//Reklame for egen bedrift//

Dette er et pakketilbud på fire timer, med et planlagt opplegg.

Det passer for alle foreldre som ønsker å bli bedre på, å mestre uenigheter når de oppstår. Det passer for foreldre som ønsker å snakke om utfordringene som oppstår, når dere er uenige om det å oppdra barn.

Begge foreldre mener at sin måte å gjøre ting på er den beste. Det kan være at du og partneren din har ulike verdier i livet, og i foreldrerollen. Selv om det ikke er nødvendig å være enige om alt, så kan det være lurt å snakke sammen om forskjellene. Sammen vil vi snakke om hva som er viktig for dere å være enige om, hva dere syns er greit å være uenige om. Jeg kan hjelpe dere med å finne ut hvordan dere kan samarbeide best mulig, selv om dere ikke er enige om alt.

Når det oppstår problemer, er kommunikasjonen det første som bryter sammen. Vi blir ofte mer opptatt av vår egen forklaring, og forsvare oss selv, heller enn å lytte og forstå den andre. Vi vil snakke om verktøy som kan bedre kommunikasjonen. Dette kan gjøre at dere føler dere mer rustet når det oppstår uenigheter. De kan brukes til å diskutere på en smartere måte.

Vi har med oss den måten vi ble møtt av våre foreldre. Dette vil påvirke hvordan vi møter barna våre, og hvordan vi velger å oppdra dem. Det gjelder det vi ønsker å unngå, videreføre eller det vi savnet. Noen ganger så gjør vi ting fordi uten å tenke gjennom hvorfor. Det er blitt en vane for oss, uten at vi er bevisst den.

 

Tenker du at dette er noe for deg, så tar du kontakt med meg! 

 

Hilsen Stine <3

Hemmeside: www.hagen-familieterapi.no

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/