Positiv opplevelse for hele familien.

I helgen har vi kost oss i Dyreparken i Kristiansand.

 

Vi har årskort der for tredje året. Barna elsker å være der, og vi voksne, vi liker oss også godt der. Noen ganger tar vi det som en dagstur, andre ganger er vi der bare et par timer. Dyreparken er absolutt et sted som er fint å være sammen hele familien.

 

Vær sammen med barna.

Ifølge Frode Thuen trenger barn full oppmerksomhet, ikke bare tid. Det betyr ikke at barna trenger fullt fokus hele tiden.  Det betyr å være mentalt til stede når vi er sammen med familien. 

Det er godt for samholdet i familien å være sammen. Det er med på å bygge gode relasjoner i familien. Det kan komme godt med når konfliktfylte situasjoner oppstår. Slike situasjoner kan oppstå dersom hverdagen er preget av stress, hjemmekontor, dårlig søvn eller andre ting. Det øker også sjansen for at barna betror seg om vanskelige ting. Det er lurt og viktig å bruke tid sammen med barna, og familien.

 

La turen begynne når vi setter oss i bilen. 

Det kan være lurt å senke forventningene om når turen begynner. Ved å la turen begynne med bilturen kan vi unngå unødvendig stress. Ha med noe god og enkel mat og drikke. Legg inn tid til tissepauser. Selv på korte kjøreturer er det nødvendig å tømme små blærer. 

 

Positiv opplevelse. 

Lag en positiv tur for barna, slik at turen blir en positiv opplevelse. Ved å snakke om forventninger er det lettere å legge til rette for en positiv opplevelse. Familien skaper nye opplevelser å snakke om. Det kan være en veldig fin ting i denne tiden vi er i nå, med så mange restriksjoner.

 

 

 

 

 

 

Hilsen Stine <3

 

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/

 

 

 

 

Tilgivelsens fem språk.

Vi har en indre samvittighetstank. For hver gang vi gjør en gal handling mot andre, vil denne samvittighetstanken fylles opp. Når tanken er full, vil vi kjenne på skam og skyld. For å tømme tanken vil det være nødvendig å be om tilgivelse.

 

 

Når vi opplever at noen svikter tillitten vår, vil vi få en følelse av urettferdighet og motvilje mot den som svikter. Det er ikke mulig å leve videre som det ikke har skjedd. Vi må derfor si unnskyld til hverandre, og vi må tilgi hverandre.

 

Gary Chapman og Jennifer Thomas har skrevet boken tilgivelsens fem språk. Det er fem språk, eller måter, som vi kan be hverandre om tilgivelse på.

Alle fem språkene er gode, men det vil sannsynligvis være et, eller noen, språk som er viktigere, og riktigere,  for deg.

 

Beklage.

Dersom det å beklage er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at motparten sier «jeg er lei for det», «jeg beklager» eller «unnskyld». Det vil også være viktig for deg at motparten viser anger.

 

Det er viktig å være oppriktig, for at det ikke skal være bare et tomt ord. Beskriv hva du er lei deg for, vær konkret. For å ta ansvar for det du har gjort, er det viktig å ikke bruke ordet «men…». Da vil du dele skylden.

 

Ta ansvar.

Dersom det å ta ansvar er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «det var min feil», «det var feil av meg» eller lignende.

 

Ta på deg skylden, og ikke bortforklar at du har gjort noe galt ved å skylde på andre. For eksempel; «Jeg ble sint på deg fordi du…»

For å kunne ta ansvar må vi innrømme at vi har gjort noe galt.

 

Gjenopprette forholdet.

Dersom det å gjenopprette forholdet er ditt tilgivelsesspråk, vil du oppleve å bli veldig usikker når noen du bryr deg om, sårer deg. Du vil ha behov for at motparten viser at h*n bryr seg om deg. Dette kan gjerne gjøres gjennom de fem kjærlighetsspråkene.

 

Når du har gjort noe galt, så vil du prøve å gjøre det godt igjen. Det gjøre det lettere å komme seg videre, selv om det ikke vil endre det som er gjort.

 

Omvende seg.

Dersom det å omvende seg er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «Jeg har en plan på hvordan jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg lover at jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg skal forsøke å ikke gjøre det igjen.» Det vil også være viktig for deg å kunne stole på det som blir sagt.

 

Det betyr å slutte å gjøre de samme feilene. Når vi oppriktig prøver å endre oss for å bli bedre. Du kan også spørre partneren din om h*n har et forslag.

 

Be om tilgivelse –

Kan du tilgi meg?

Med dette spørsmålet lar du beslutningen ligge hos motparten.

 

Noen kan kjenne på frykt for å miste kontroll.

Når du ber andre om tilgivelse, må du slippe kontrollen over situasjonen. Det å be noen om å tilgi deg er et spørsmål, og du kan ikke kreve et positivt svar.

 

Noen kan kjenne på frykt for avvisning. Denne frykten kan oppleves skummel å kjenne på.

 

Noen kan kjenne på en frykt for å mislykkes. Det kan oppleves som et stort nederlag å innrømme at det du har gjort er galt. Kanskje vil du kjenne på et behov for å forsvare deg.

 

Har du partneren din snakket om hvordan dere sier unnskyld til hverandre?

 

 

Hilsen Stine <3

 

Følg meg gjerne på:

Instagram: https://www.instagram.com/hagen_familieterapi/

Facebook: https://www.facebook.com/hagenfamilieterapi/