Når to blir til tre – parforhold og barn.

Et parforhold handler om en følelsesmessig forbindelse mellom to mennesker. Fortrolighet, vennskap og tilknytning er av stor betydning. Det er en omveltning for parforholdet å få barn. Et lite menneske kommer, som skal inkluderes i samlivet. Dette tar ofte litt tid. Både å bli kjent med barnet, og det å finne sin nye rolle i familien. Dette er en veldig sårbar tid, og det er derfor viktig å være raus og vise omtanke.

Det er vanskelig å forutsi hvordan et barn kan endre parforholdet. De fleste par vil føle seg stolte og sammensveiset over å ha skapt et perfekt lite barn sammen. På den andre siden kan det også oppleves som en revolusjon, du kjenner ikke partneren din igjen. Mange savner kjærlighetslivet som det var før.

Kjærlighetsdrømmen er ulik, og det er store forskjeller I hva de ulike partene ønsker seg og drømmer om. Noen kriterier kan være likestilling, vennskap og respekt. Det er ikke alle drømmene og ønskene som er like realistiske. Det som er det viktigste er hvordan paret selv tenker om parforholdet. Snakk sammen om hvilke tanker dere har om parforholdet. Hva er det dere trenger for å være et godt par. Hva slags kjærlighetsdrøm har dere?

John Gottman har forsket på par som ble foreldre. Den største og beste gaven to foreldre kan gi sitt barn, er et kjærlig parforhold. Barn utvikler seg sunnere, både emosjonelt og intellektuelt, dersom foreldrene har et sterkt bånd. Det betyr ikke at disse foreldrene ikke opplever stress, søvnmangel og mindre romantikk og sex i rollen som foreldre. Det betyr at de klarer å navigere seg gjennom alle disse påkjenningene sammen.

De aller fleste par krangler, og da kanskje spesielt når de er trøtte og stresset. Det er som er viktig er hvordan de krangler. Konstruktivt i stedet for destruktiv. Respektfullt i stedet for respektløs. Hensynsfull i stedet for hensynsløs. Det betyr å lytte til partnerens synspunkter i stedet for å bare snakke sine egne argumenter. På denne måten kan de oppleve en dypere medfølelse med hverandre. Noe som igjen gjør det enklere å navigere mellom skjærene i kjærlighetssjøen.

Kjærlighetstips!

 1. Hvilke forandringer ble du positivt overrasket over?
 2. Hvilke forandringer har vært mindre gode?
 3. Hva trenger du at jeg gjør for at det skal oppleves bedre?
 4. Hvordan kan jeg hjelpe deg med å være forelder?
 5. Hva kan vi gjøre for å beholde det som er positivt i vårt forhold?

Den seksuelle relasjonen endrer seg ofte etter at barnet blir født.  For noen kvinner kan sex lysten bli mindre, og de blir derfor mindre seksuelt tilgjengelig for sin mann. Det kan igjen føre til at mannen trekker seg tilbake fra kvinnen og barnet deres. Mange kvinner legger på seg, og kan føle seg uatraktive etter fødselen. Det skjer store forandringer i kvinnekroppen i løpet av en graviditet, fødsel og tiden etter barnet er kommet. I følge Gottman ønsker menn ha sex oftere enn kvinner. Det betyr at det ofte er en skjevhet i den seksuelle relasjonen i parforholdet etter at det kommer et barn.

John Gottman har skrevet en liste som han mener hemmeligheten til de parene som har et godt sexsliv.

 1. Godta at ting er annerledes nå som det er kommet en baby.
 2. Be om sex.
 3. Snakk sammen om hva som oppleves bra seksuelt, og om hvordan det kan gjøres enda bedre.
 4. Fortsett med ikkeseksuell ømhet, spesielt berøring.
 5. Innse at hun trenger mer tid enn han.
 6. En kjappis er like viktig sex som langsom sex.
 7. Mastruber, både sammen og alene.
 8. Snakk sammen om seksuelle fantasier
 9. Snakk sammen om de innerste følelsene, ikke unngå konflikter.
 10. Prioriter gourmetsex.

Det er veldig vanskelig å forestille seg hvordan småbarnslivet vil bli før man opplever det. Nybakte foreldre føler de suser gjennom en storm, og leter etter fortøyningspunktet, etter verdier og mål som kan forankre dem. Jeg er blitt til et vi.

Hilsen Stine 🙂